Tintelingen in hand(en)

handEen heel vervelende klacht: tintelingen of een doof gevoel in de handen of vingers. Dit is een probleem dat verschillende oorzaken kan hebben. Het kan bijvoorbeeld uit de pols of onderarm komen, maar het is ook heel goed mogelijk dat de oorzaak in de nek zit.

De behandeling:

Eerst moet bepaald worden waar de oorzaak van het probleem zit voordat met de behandeling begonnen kan worden. Als het probleem vanuit de nek komt kan het zinvol zijn omĀ eerst een AtlasPROfilax-behandeling te doen.