AVG

Door Corpus Massage & Verzorging / AtlasPROfilax gehanteerde richtlijnen m.b.t. de privacywetgeving (AVG)

T.b.v. de AtlasPROfilax behandeling vult u een formulier in die uit een aantal onderdelen bestaat: in het 1e deel vult u uw persoonlijke gegevens (NAW) in en het 2e gedeelte is voor het aangeven van de (eventuele) lichamelijke klachten.
Met het ondertekenen (3e gedeelte) van dit formulier geeft u toestemming voor het verrichten van de behandeling, waarmee aldus een overeenkomst wordt gesloten.
De gegevens die u invult op het formulier worden vertrouwelijk behandeld en worden op geen enkele manier electronisch verwerkt; het formulier gaat in een map, in een afgesloten voor derden niet toegankelijke ruimte. De gegevens uit het 2e gedeelte zijn van belang voor het verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling en voor eventuele toekomstige consulten. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat men na vele jaren nogmaals een extra controle van de atlas aanvraagt, vaak naar aanleiding van een ongeval. Vandaar dat de gegevens in principe voor onbepaalde tijd bewaard blijven.
Het 1e gedeelte van het formulier is nodig voor het aangaan van de overeenkomst en wordt tevens gebruikt voor het maken van de factuur welke per email wordt toegestuurd.
Al uw gegevens worden dus nooit gedeeld met derden, tenzij u zelf een ondertekend, schriftelijk verzoek indient om uw gegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld een (bedrijfs)arts of letselschade-advocaat. Deze verstrekte gegevens komen bij uw registratieformulier.
Zelf kunt u ten alle tijden inzage krijgen in het door u ingevulde formulier. Hiervoor dient u dan wel een afspraak te maken.* Ook kunt u op verzoek een kopie krijgen van het door u ingevulde formulier.*
Verder wordt t.b.v. de belastingadministratie een kopie van de aan u toegestuurde factuur gebruikt, welke door een administratiekantoor wordt verwerkt. Daar staan alleen uw NAW- gegevens op. Ook het administratiekantoor moet aan de AVG wet voldoen en zal de NAW- gegevens op de factuur verder op geen enkele manier gebruiken. De gegevens zijn uitsluitend voor de aangifte omzetbelasting.
Voor alle andere behandelvormen wordt er geen administratie gevoerd.

* Hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden.